Osoby niepełnosprawne z powodzeniem mogą uprawiać szermierkę. Walka odbywa się w pozycji siedzącej na wózkach mocowanych do specjalnych platform, które umożliwiają regulację odległości pomiędzy walczącymi. Zmiana odległości w czasie walki jest możliwa jedynie przez ruch tułowia. Walki odbywają się w trzech broniach - podobnie jak w szermierce pełnosprawnych: szpadzie, florecie, szabli. Trafienia oraz cięcia w szabli zadaje się na górną czężć ciała - tułów od pasa w górę. Pole trafienia we florecie to tułów - bez rąk i głowy.  Od pasa w dół zawodnicy przykryci sa specjalną osłoną metalizowaną.


Prekursorami szermierki na wózkach w Polsce są kluby warszawskie. Początki tej dyscypliny w polsce datują się na lata 90  XX wieku.

Światowa historia tej dyscypliny rozpoczęła się w Anglii w 1948 roku, kiedy inwalidzi wojenni, podopieczni doktora Ludwiga Gutmanna zastosowali trening szermierczy by poprawić swoją fizyczną i duchową kondycję.  Tam też w latach pięćdziesiątych ustalono pierwsze zasady i rozegrano pierwszy turniej.
Potem zawody w szermierce na wózkach odbywały się już cyklicznie, by w 1960 roku trafić do programu Igrzysk Paraolimpijskich
w Rzymie.

Z
asady i przepisy według których niepełnosprawni rozgrywają pojedynki, określa regulamin przyjęty przez Międzynarodowy Związek Sportowy Amputantow i Wózkowiczów (IWAS).

W szermierce na wózkach oprócz podziału ze względu na płeć zawodnicy podzieleni są na trzy kategorie:
kat. A - osoby z amputacjami kończyn dolnych lub ich częściowym niedowładem, posiadają swobodę ruchów tułowia i rąk,
kat. B - osoby po urazie rdzenia kręgowego, z porażonymi kończynami dolnymi lub z minimalnym niedowładem rąk,
kat. C - osoby z całkowitym porażeniem kończyn dolnych i niedowładem kończyn górnych.

Jak mawiał jeden z mistrzów szermierki George Silver, "jej uprawianie oddala smutki, bóle i choroby, zwalcza melancholię, choleryczność
i zgubne zarozumialstwo, daje dobry oddech, znakomite zdrowie i długie życie".
To wszystko prawda - zapewnia Tadeusz Nowicki, trener kadry paraolimpijskiej szermierzy na wózkach.

Film prezentujący szermierkę na wózkach_1

Film prezentujący szermierkę na wózkach_2

Walka finałowa Dariusza Pendera podczas Mistrzostw Europy w Warszawie w 2009 roku